Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Žaškov

Žaškov

Osídľovanie regiónu Orava začína niekedy v dobe kamennej. Nálezy v oblasti brehov Čiernej Oravy sú dokladom mladopaleolitického človeka. Archeologickými výskumami sa podarilo zmapovať a doložiť postupné osídľovanie regiónu v strednej a mladšej dobe bronzovej a v dobe železnej (Dolný Kubín, Medzihradné, Tupá a Ostrá skala, Veličná, Oravský Podzámok, Ostražica, Istebné, Medzibrodie, atď.); v Žaškove nálezisko bronzových predmetov v lokalite Pod Hrdošom. Osídlenie nebolo prerušené ani v dobe rímskej (Trniny) a neskôr i v období príchodu Slovanov na naše územie, ktorí sa v oblasti Oravy usadili na prelome 8. a 9. storočia p. n. l. na výšinných sídliskách Trniny nad Dolným Kubínom, Istebné – Hrádok, na hradnej vyvýšenine nad Oravským Podzámkom a v hradisku Ostrá skala nad Vyšným Kubínom; v Žaškove sa našli zvyšky slovanských opevnení „pod Hrádkom“.

Po druhej svetovej vojne a vytvorení komunistického režimu v obnovenej ČSR došlo na Orave k rozsiahlym zmenám. Bola vybudovaná Oravská priehrada, dominanta severnej časti regiónu, vody ktorej zatopili obce Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ústie a Ľavkovo. Vznikli významné priemyselné podniky ako OFZ Istebné, SEZ Dolný Kubin, ZVL v Mokradi, ktoré dali Orave podobu moderného regiónu.

Veľká časť občanov sa postupne zamestnala v priemysle a v službách v spomínaných fabrikách.

Obec sa postupne menila z drevenej na novú murovanú s občianskou a kultúrnou vybavenosťou. Za veľkých organizačných a materiálnych ťažkostí, ktoré sprevádzali „socialistickú výstavbu“ sa postupne vybudovalo: zaviedla sa elektrina do celej obce, prekopalo sa nové riečište rieky Oravy spojené s reguláciou toku, cez rieku Oravu sa postavila drevená lavica, neskôr dva drevené a v r. 1961 železobetónový most, zaviedol sa telefón, vybudovali sa asfaltové cesty, vodovod. V roku 1972 bolo v obci založené JRD so sídlom v Or. Porube. V 1991 roku sa družstvo rozdelilo a v súčasnosti v ňom pracuje cca 25 zamestnancov.

Postavila sa Materská škola, Základná škola, Dom smútku, Hasičská zbrojnica s hasičskou technikou, Dom služieb s predajňami, poštou a obecnou knižnicou, Kultúrny dom, kde dnes sídli aj Obecný úrad, šesť predajní potravín, kaderníctvo, autoservis, zavedený obecný rozhlas. Rozvíja sa šport – 1953 sa zakladá TJ Sokol a o 20 rokov neskôr sa začína s výstavbou futbalového ihriska. V obci pôsobí folklórny súbor „Trnkári“ a detský folklórny súbor „Trnkárik“ . Klub priateľov športu zrekonštruoval detské ihrisko. Od roku 1972 prebieha v obci každoročne, začiatkom mesiaca júl, bežecká súťaž Žaškovský minimaratón.

Na začiatku obce sa nachádza motokrosová trať kde sa pravidelne poriadajú motokrosové a country-crosové preteky motocyklov s medzinárodnou účasťou. 

Podľa evidencie obyvateľov žilo v Žaškove k 31.12.2013 1640 obyvateľov. 

Žaškov sa stal dynamicky rozvíjajúcou obcou 21. storočia.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.