Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Klin

Klin

Prvá písomná zmienka je z roku 1567 (v tom roku sa už spomína v súpise).

História: Obec vznikla v polovici 16. storočia na valaskom práve. Patrila Oravskému panstvu a založili ju Thurzovci. Osídlením obce bol poverený Jakub Kohút z Ústia, ktorý tu priviedol päť rodín, spravovali ju dediční richtári.  Spustla za kuruckých vojen. Klin sa už v 18. storočí stal dedinou obchodníkov, remeselníkov a pláteníkov. Začiatkom 19. storočia sa začali objavovať murované domy tzv. plátenícke kúrie.  V roku 1778 mala 470 obyvateľov, v roku 1828 mala 151 domov a 822 obyvateľov. Obyvatelia Klina sa okrem poľnohospodárstva zaoberali aj chovom hovädzieho dobytka a oviec, drevorubačstvom, pltníctvom a šindliarstvom.

Kultúrne, spoločenské a športové  podujatia:  futbalové súťaže, stolný tenis,  Kliňanská Biela stopa v behu na lyžiach, Prechod na bežkách Kliňanským chotárom, Obecné paráčky, Deň športu a kultúry, Vianočný stolnotenisový turnaj, maškarné a spoločenské plesy, Vzdanie úcty životu – vítanie novonarodených detí, Spoločné  vítanie nového roka pri vianočnom stromčeku pod kostolom, Stretnutie dôchodcov
Spolky, združenia a iné organizácie, ktoré v meste/obci pôsobia: Lesné združenie obce Klin, Urbár-pozemkové společenstvo Klin, Telovýchovná  jednota Tatran Klin, Dobrovoľný hasičský zbor v Kline, Chrámový spevácky zbor, Poľovnícké združenie so sídlom v Rabči, Miestny spolok  SČK, Jednota dôchdcov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov, 
Kultúrnohistorické pamiatky: kaplnka z roku 1825, remeselnícke plátenícke kúrie z  19. storočia

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.