Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Jasenová

Jasenová

Obec pritúlená pod úbočie Choča na samotnom jeho úpätí má svoj pôvod v dávnej minulosti štrnásteho storočia. O prvopočiatkoch obce nemáme presné záznamy, ani podrobnejšie správy. Len niektoré názvy chotára, ako je „Hrádok“ alebo „Žiar“, ako aj archeologické vykopávky povyše Závady svedčia o jej starobylosti a jestvovaní ľudských obydlí v dobe predhistorickej.

V roku 1323 udelil Magister Donč, vtedajší majiteľ Oravského hradu a dôverník Karola Róberta, svojmu služobníkovi Michalovi Ladislavičovi zo Sv. Anny v Liptove, zo zemianskej rodiny Bobrovnických (bol predkom zemianskej rodiny Čaplovičovskej) „akýsi neobývaný les, ktorý je medzi Oravou a Valaskou Dubovou a nazýva sa Jasenova lúka“. Až do 16. storočia spomínajú Jasenovú len ako zemiansky statok predkov Čaplovičovskej rodiny.                                                                                                                                                                     

Akiste kvôli rozpínavosti týchto zemanov páni Oravského hradu „osadili“ tu svojich podaných a založili sedliacku časť Jasenovej. Sedliacka osada sa sprvoti skladala len z niekoľkých pastierskych, poľovníckych, hájnických a drevárskych domov. Dlhodobým kultivovaním lesnej pôdy na pôdu úžitkovú, ornú vznikli v Jasenovej takzvané sedliacke rale, usadlosti ktorých už v 16. storočí bolo desať. Na založení dediny sa zúčastnili rodiny Paľovcov, Kráľovcov, Konečných, Pieckovcov, Remkovcov, Kozákovcov, Krivačkovcov, Baranovičovcov a Jasenovských. V roku 1608 mala Jasenová podľa sčítania 10 domov. Rodina Jasenovských sama „šoltýsovala“ v Jasenovej už od roku 1618. V tomto roku polovicu role odkúpil Ján Bencúr, pochádzajúci zo Záskalia.

Malá drevená zvonica, postavená vedľa starej cesty na Brestovú do Liptova, mala malý zvon z roku 1605. V roku 1718 zastihol obec veľký požiar a popolom ľahla celá dedina. V čase šírenia reformácie sa Jasenová, tak ako ostatné obce Oravy, pripojila k evanjelickému vierovyznaniu. V období protireformácie sa väčšina oravských obcí vrátila späť do katolíckej cirkvi. Obce okolo Veľkej Vsi (Veličná), vrátane Jasenovej zostali pri evanjelickej cirkvi. Po skončení náboženských nepokojov sa počet obyvateľov začal zväčšovať. V roku 1715 žilo v Jasenovej už okolo 300 duší, v roku 1778 okolo 500.

V roku 1798 si občania postavili prvú školskú budovu, ktorá sa stala centrom duchovného i náboženského života obce. Učili sa v nej deti, konali sa tu celoobecné zhromaždenia a budova slúžila aj ako bohoslužobné miesto. Prvého mája 1835 za veľkej účasti občanov obce posvätil senior Oravského seniorátu leštinský kňaz Samuel Reviczký základný kameň nového kostola. Ten bol postavený za 18 mesiacov a posvätený 1. novembra 1836. Od jeho postavenia pôsobilo v našej obci 12 kňazov. Väčšina z nich sa hlboko zapísala do dejín slovenského národa na poli kultúrnom i spoločenskom. V roku 1842 postavili novú školskú budovu na mieste starej. Obec postihli viaceré povodne a požiare, ktoré vždy značne poškodili majetok občanov.

Z iniciatívy miestneho učiteľa Jána Vávru a miestneho farára Miloslava Krčméryho a Ivana Pivku vznikol v Jasenovej v roku 1897 Gazdovsko-potravný spolok, ktorého členovia si postavili prvý obecný obchod a prvý valcový mlyn na Orave (Amerikán). Prvá svetová vojna si zobrala svoje obete a domov do Jasenovej sa už nevrátilo devätnásť mužov. Boli to Matej Bruncko, Matej Debnár, Ján Holécy, Ján Kováč-Gazdík, Matej Kundek-Števo, Jan Kundek Kubek, Michal Krška, Ján Lenčo-Farbák ml. Juraj Lenčo-Cestár, Ján Mačanda, Ondrej Petríčka, Ondrej Piecka -Bačík, Ján Piecka-Pavlovie, Ondrej Piecka- Pavlovie, Michal Sopko- Prčina, Ondrej Števo-Kuric, Ján Šimek, Ján Uhrík, Ondrej Zaťka-Kompan. Druhá svetová vojna už tak kruto ako prvá nepoznačila obec. V roku 1942 odvliekli nacisti do koncentračného tábora z ktorého sa už nevrátila občianka Jasenovej Alicu Štrelingerovú, ktorá bola židovského vierovyznania. Obec bola oslobodená 5. apríla 1945. Všetci muži sa z frontu vrátili živí. Násilná kolektivizácia päťdesiatych rokov postihla aj Jasenovú. Koncom roka 1952 bolo založené JRD, ale v jeseni 1953 sa rozpadlo. Rozvoj priemyslu na Orave vytváral pracovné príležitosti a mladí ľudia opúšťali súkromné hospodárenie, preto vznik poľnohospodárskeho družstva v roku 1974 väčšina občanov prijala. O tri roky nato sa v Jasenovej otvára nový kultúrny dom a v roku 1989 aj nové nákupné stredisko. V súčasnosti má obec 420 obyvateľov.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.