Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Horná Lehota

Horná Lehota

Obec sa rozprestiera po pravej strany koryta rieky Oravy v nadmorskej výške 534 m. n. m. Chotár je značne členitý. Vo výškovom rozpätí 520 – 1 050 m.n.m. má vrchovinný až hornatý  povrch. Z južnej strany je obec obkolesená chrbátom Oravskej vrchoviny, čo spôsobuje nedostatok slnka v zimných mesiacoch, zo severnej pohorím Oravská Magura. Stredom obce vedie cesta 1. triedy, ktorá je súčasťou hlavnej dopravnej tepny z juhu na sever Európy.  Susedí s obcami Sedliacka Dubová a Dolná Lehota, ktorá je miestnou časťou obce Oravský Podzámok.

V okolitých lesoch môžeme sa stretnúť s jeleňom, srncom i diviakom. Zriedkavejšie sa tu vyskytuje medveď hnedý, vlk alebo rys ostrovid. Pokoj a vhodné hniezdne podmienky v lesoch nachádza myšiak hôrny a jastrab veľký. Klopanie na kmene stromov prezrádza prítomnosť ďatľov. Z vtáctva sa v okolí resp. v obci vyskytujú sýkorky, pinky, králik zlatohlavý, orešnica perlavá, sojka obyčajná, kukučka, brhlík európsky, drozd kolohrivý, kôrovník krátkoprstý, strnádky lúčne, sláviky, prepelice, hrdlička záhradná, stehlík, žltochvost, vrabec,hýle, straky, kolibríky, potápky, lastovičky, beloritky, kačice divé a sem-tam aj labute. V posledných desiatich rokoch sa objavili kormorány, ktoré robia veľké škody rybách. Z nočných vtákov sa vyskytuje myšiarka ušatá, sova obyčajná, kuvičok vrabčí a netopiere.

Na lúkach a stráňach nájdeme slepúcha lámavého, jaštericu obyčajnú, salamandru a vretenicu obyčajnú.

Samozrejme sa na lúkach a lesoch chotára sa vyskytuje mnohoraký hmyz. Treba však spomenúť, že sa tu vyskytuje aj jeden z najväčších motýľov v strednej Európe Vidlochvost feniklový.

Rieka Orava je bohatá na ryby. Plávajú v nej mreny, podustvy, jalec, pstruh potočný a dúhový, lipeň a sem-tam sa objaví aj hlavátka, ploska , čerebľa, úhor, hrúz a kolok čierny.

Rastlinstvo horno-lehotskej prírody je veľmi bohaté. Zo stromov sa tu nachádza veľa druhov. Rastie tu jelša sivá, jaseň štíhly, rôzne druhy vŕb, buk, dub zimný, breza, borovica lesná, hrab. Z krovín sa tu nachádza lieska, baza, trnka, hloch, egreš, ríbezľa alpínska, čremcha strapcovitá, lykovec jedovatý, ruža šípová.

Na lúkach a v lesoch sa vyskytuje množstvo rôznych tráv a kvetenstva. Nachádza sa tu množstvo liečivých rastlín ako aj rastlín, ktoré sú chránené kvôli svojej vzácnosti alebo ohrozenej existencii, napr.: pahorec brvitý, horec krížnatý, ľalia zlatohlavá, bradáčik vajcovolistý a pod.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.