Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
Bobrov

Bobrov

Bobrov je obec na Slovensku v okrese Námestovo. Obec bola založená na území, ktoré patrilo k Oravskému hradu ako valašská obec uplatňujúca valašské práva. Jej obyvatelia boli osobne slobodní a strážili hranice. Jej názov vznikol z priezvisk prvých osadníkov Bowber alebo Boubrowský.

1979 – rozhodnutím vlády SSR bol Bobrov zaradený do chráneného prírodného územia Horná Orava. O obci je zaznačené: „Bobrov je pohraničnou obcou s počtom 1268 obyvateľov, z toho 650 mužov, 618 žien, mládeže do 18 rokov 498, dôchodcov 219. Obec má poľnohospodársky charakter. JRD je zamerané na pestovanie zemiakov a chov hovädzieho dobytka. Ekonomické podmienky obyvateľov sú dobré, o čom svedčí 78 vlastníkov motorových vozidiel, 203 majiteľov televíznych prijímačov, 148 majiteľov rozhlasových prijímačov. Prevažná časť občanov dochádza za prácou do ZŤS, Tesly, OFZ, Makyty a pod. Mládež z obce študuje na stredných školách a odborných učilištiach. Každý mladý človek nadobúda vzdelanie, alebo sa učí remeslu, takže nová generácia je plne kvalifikovaná. Takmer 85% obyvateľov obce býva v domoch vybudovaných, resp. zmodernizovaných po oslobodení. Domácnosti sú vybavené najmodernejším zariadením. Kultúra bývania je u značnej časti občanov na patričnej úrovni. No je ešte časť občanov, ktorá nevyužíva okrem kuchyne ostatné miestnosti domu. K problematickým otázkam obce patrí výstavba celoobecného vodovodu, telocvične, detských jaslí, nedostatočné zásobovanie uhlím, plynom, zriadením vývarovne pre dôchodcov, chýba smetisko alebo odvoz smetí z obce. Potok, ktorý preteká cez dedinu, stal sa miestom pre odpadky z domácností. Niektorí občania sypú popol na cesty v zimných mesiacoch alebo ho vyvážajú okolo potoka, ktorý sa vlieva do priehradného jazera. ”

Bobrov sa každoročne hlásil do súťaže o získanie titulu Vzorná pohraničná obec.

1980 – v tomto roku urobili generálnu opravu požiarnej zbrojnice, bývalej budovy MNV, materskej školy I., začala výstavba detských jaslí pre 20 detí, upravili okolie cintorína, kde zregulovali cestný rigol, začala výstavba účelovej budovy TJ a vydláždenie rigolov na miestnej komunikácii k JRD. Na všetkých prácach sa podieľali pracovníci z Drobnej prevádzky MNV v Bobrove. V súťaži o čestný názov Vzorná hraničná obec sa Bobrov umiestnil na 9. mieste.

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.